Uitleg regeling

Ontslag en recht op een bovenwettelijke WW?

Bent u in het primair of voortgezet onderwijs (PO en VO) werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband? Bent u ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling.

Wat houden de bovenwettelijke regelingen exact in?

Bovenwettelijke uitkering

Dit is een aanvullende uitkering die u ontvangt bovenop uw WW-uitkering van UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een aanvulling op uw WW-uitkering ontvangt of dat uw uitkering over een langere periode loopt.

Loonsuppletie

Heeft u een nieuwe baan geaccepteerd tegen een lager dagloon? Als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan tegen een lager dagloon aanvaard heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor loonsuppletie. Dit is een aanvulling op uw loon in de vorm van een uitkering.

Garantie-uitkering

Bij een garantie-uitkering wordt een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering opnieuw geactiveerd. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Wanneer u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd, maar geen nieuw bovenwettelijk recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering.

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van UWV ontvangt.

Recht
Bent u vóór of binnen 4 weken na ontslag ziek geworden? Dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen.

Hoogte
De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van uw laatst genoten loon. Dat bestaat uit:  

  • de som van het salaris,
  • de vakantie-uitkering,
  • de toelagen ( rechtspositiebesluit of CAO opgenomen toelagen),
  • de toelagen en eindejaarsuitkering,
  • minus uw ZW-uitkering.

Als u voor uw ontslag ziek geworden bent, ontvangt u de eerste 12 maanden een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering en vervolgens 70%. Wanneer u binnen 4 weken na ontslag ziek geworden bent, ontvangt u 52 weken een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering.

De aanvraag voor de ziekte-uitkering dient binnen zeven dagen na het ontstaan van het recht op uitkering te zijn ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de aanspraak gedurende het aantal dagen van deze overschrijding, tenzij u kunt aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest de termijn in acht te nemen.

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen:


Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

Sollicitatieactiviteiten


Hebben we u gevraagd uw sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt u het formulier "Onderzoek sollicitatieactiviteiten".
 
 
Meer informatie over de sollicitatieplicht kunt u vinden onder ‘rechten en plichten' en dan ‘sollicitatieplicht'.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier