bovenwettelijke WW-uitkeringen primair en voortgezet onderwijs

Uitleg regeling

Ontslag en recht op een bovenwettelijke WW?

Bent u in het primair of voortgezet onderwijs (PO en VO) werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband? Bent u ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling.

Wat houden de bovenwettelijke regelingen exact in?

Bovenwettelijke uitkering

Dit is een aanvullende uitkering die u ontvangt bovenop uw WW-uitkering van het UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een aanvulling op uw WW-uitkering ontvangt of dat uw uitkering over een langere periode loopt.

Loonsuppletie

Heeft u een nieuwe baan geaccepteerd tegen een lager dagloon? Als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan tegen een lager dagloon aanvaard heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor loonsuppletie. Dit is een aanvulling op uw loon in de vorm van een uitkering.

Garantie-uitkering

Bij een garantie-uitkering wordt een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering opnieuw geactiveerd. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijk uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Wanneer u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd, maar geen nieuw bovenwettelijk recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering.

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van het UWV ontvangt.

Recht
Bent u vóór of binnen 4 weken na ontslag ziek geworden? Dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen.

Hoogte
De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van uw laatst genoten loon. Dat bestaat uit:  

  • De som van het salaris;
  • De vakantie-uitkering;
  • De toelagen ( rechtspositiebesluit of CAO opgenomen toelagen);
  • De toelagen en eindejaarsuitkering;
  • Minus uw ZW-uitkering.

Als u voor uw ontslag ziek geworden bent, ontvangt u de eerste 12 maanden een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering en vervolgens 70%. Wanneer u binnen 4 weken na ontslag ziek geworden bent, ontvangt u 52 weken een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering.

 

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen:


Wijzigingen doorgeven


Voor de volgende wijzigingen is het mogelijk om een digitale wijziging in te dienen:

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier