bovenwettelijke WW-uitkeringen primair en voortgezet onderwijs

Indexatie 2019 sector VO

Met ingang van 1 juni 2019 heeft er voor de sector Voortgezet Onderwijs een indexatie van 2,15% plaatsgevonden. Met ingang van deze datum worden de bovenwettelijke daglonen ook geïndexeerd.

De bovenwettelijke uitkeringen worden altijd achteraf uitbetaald. Dit betekent dat de uitkering over juni in juli wordt betaald. Een eventuele verhoging per 1 juni 2019 is pas merkbaar bij de betaling van juli 2019.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Bent u in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>

Wachtgeldregeling

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij het besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel (BWOO) voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Lees meer>