bovenwettelijke WW-uitkeringen primair en voortgezet onderwijs

Indexatie BW-dagloon 2020 sector PO

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de bovenwettelijke daglonen voor de sector PO geïndexeerd met 4,5%.

Omdat wij de bovenwettelijke uitkeringen een maand achteraf uitbetalen, is een eventuele verhoging merkbaar bij de betaling van februari 2020.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Bent u in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>

Wachtgeldregeling

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij het besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel (BWOO) voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Lees meer>