bovenwettelijke WW-uitkeringen primair en voortgezet onderwijs

Indexatie 2018 sector PO

Met ingang van 1 september 2018 heeft er voor de sector Primair Onderwijs een indexatie van 2,5% plaatsgevonden. Met ingang van deze datum worden de bovenwettelijke daglonen ook geïndexeerd.

De bovenwettelijke uitkeringen worden altijd achteraf uitbetaald. Dit betekent dat de uitkering over september in oktober wordt betaald. Een eventuele verhoging per 1 september 2018 is pas merkbaar bij de betaling van oktober 2018. Tevens vindt in oktober de uitbetaling van de eenmalige uitkering plaats.

Indexatie 2018 sector VO

Met ingang van 1 juni 2018 heeft er voor de sector Voortgezet Onderwijs een indexatie van 2,35% plaatsgevonden. Met ingang van deze datum worden de bovenwettelijke daglonen ook geïndexeerd.

De bovenwettelijke uitkeringen worden altijd achteraf uitbetaald. Dit betekent dat de uitkering over juni in juli wordt betaald. Een eventuele verhoging per 1 juni 2018 is pas merkbaar bij de betaling van juli 2018.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Bent u in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>

Wachtgeldregeling

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij het besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel (BWOO) voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Lees meer>