bovenwettelijke WW-uitkeringen HOME

Bericht ABP

Heeft u bericht ontvangen van ABP dat uw pensioenopbouw gestopt is en dat u bent uitgeschreven bij ABP?

Deze brief kunt u als niet ontvangen beschouwen.

Door omstandigheden heeft onze salarisverwerker de gegevens voor de pensioenopbouw over de afgelopen maanden nog niet geregistreerd bij het ABP.

Er wordt door onze salarisverwerker aan gewerkt om deze gegevens alsnog met terugwerkende kracht door ABP te kunnen laten verwerken.

Concreet betekent dit dat uw pensioenopbouw in de loop van augustus 2018 zichtbaar moet zijn in Mijn ABP. 
 

Privacyverklaring

Wij hebben onze privacyverklaring gewijzigd zodat voor u duidelijk is wat WWplus met uw persoonsgegevens doet.


Welkom bij WWplus
De informatie op deze website is gericht op werknemers die een uitkering aan willen vragen of een uitkering hebben en wijzigingen door willen geven. Of u recht heeft op een bovenwettelijke WW-uitkering is afhankelijk van de bepalingen in uw cao of sociaal plan. Bij ontslag zal uw werkgever u in dat geval doorverwijzen naar WWplus. 

Bent u werknemer en wilt u een van onze medewerkers spreken? Klik dan hier voor het juiste telefoonnummer.

Bent u werkgever en bent u op zoek naar informatie over de dienstverlening van WWplus? Klik dan hier.

 

Per 1 mei 2018 vrijstelling sollicitatieplicht bij AOW-leeftijd binnen 1 jaar

Heeft u een bovenwettelijke WW-uitkering en bereikt u binnen een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan bent u vanaf 1 mei 2018 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. U hoeft dan ook niet meer ingeschreven te staan als werkzoekende.

Privacyverklaring


WWplus respecteert uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige gegevens.
Onze privacyverklaring kunt u hier nalezen.

Volmacht

WWplus werkt met volmachten. Wilt u informatie opvragen voor een ander of wilt u dat een derde (bijvoorbeeld familielid, vriend of collega) uw zaken met WWplus regelt? Dan kunt u onderstaand de van toepassing zijnde volmacht downloaden en gebruiken. Vergeet niet om een kopie van een geldig ID-bewijs van uzelf en degene aan wie u de volmacht geeft, mee te sturen.