Wachtgeldregeling sector Zorg en Welzijn aanvragen

Via de webportaal is het mogelijk om de volgende uitkeringen aan te vragen:

Wachtgelduitkering

Dit is een aanvullende uitkering die u ontvangt bovenop uw WW-uitkering van het UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een aanvulling op uw WW-uitkering ontvangt.
Ga naar het aanvraagformulier aanvullende uitkering

Loonsuppletie

Indien u voor de dag van het ontslag een nieuwe arbeidsovereenkomst met een lager salaris bij een andere werkgever heeft geaccepteerd, dan ontvangt u vanaf de dag van indiensttreding een aanvulling op het salaris tot de hoogte en voor de duur van het wachtgeld.
Ga naar het aanvraagformulier loonsuppletie

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van het UWV ontvangt.
Ga naar het aanvraagformulier ziekte-uitkering

Maandformulier


Hebben we u gevraagd uw maandelijkse wijzigingen en sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt de relevante formulieren.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5170
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier