Bovenwettelijke uitkering sector PO en VO aanvragen

Via de webportaal is het mogelijk om de volgende uitkeringen aan te vragen:

Bovenwettelijke uitkering

Dit betreft een aanvulling op uw WW-uitkering die u van het UWV ontvangt, indien u werkzaam bent geweest binnen het Primair of Voortgezet onderwijs (CAO PO of CAO VO).
Ga naar het aanvraagformulier bovenwettelijke uitkering

Loonsuppletie

Dit betreft een aanvulling op uw loon. U kunt voor deze uitkering in aanmerking komen als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan heeft aanvaard tegen een lager dagloon.
Ga naar het aanvraagformulier loonsuppletie

Garantie-uitkering

Dit betreft een herleving van een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Indien u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd maar geen nieuw bovenwettelijke WW-recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering.
Ga naar het aanvraagformulier garantie-uitkering

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van het UWV ontvangt.

Recht
Bent u vóór of binnen 4 weken na ontslag ziek geworden? Dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen.

Hoogte
De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van uw laatst genoten loon. Dat bestaat uit:  

  • De som van het salaris;
  • De vakantie-uitkering;
  • De toelagen ( rechtspositiebesluit of CAO opgenomen toelagen);
  • De toelagen en eindejaarsuitkering;
  • Minus uw ZW-uitkering.

Als u voor uw ontslag ziek geworden bent, ontvangt u de eerste 12 maanden een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering en vervolgens 70%. Wanneer u binnen 4 weken na ontslag ziek geworden bent, ontvangt u 52 weken een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering.
Ga naar het aanvraagformulier ziekte-uitkering

Wijzigingen doorgeven


Voor de volgende wijzigingen is het mogelijk om een digitale wijziging in te dienen:

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier