bovenwettelijke WW-uitkeringen onderwijs MBO

Uitleg regeling

Ontslag en recht op een bovenwettelijke WW?

Bent u in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband? Bent u ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling.

Wat houden de bovenwettelijke regelingen exact in?

Bovenwettelijke uitkering

De bovenwetteljke uitkering is een aanvullende op uw WW-uitkering van UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een aanvulling op uw WW-uitkering ontvangt of dat uw uitkering over een langere periode loopt.

Loonsuppletie

Loonsuppletie is een aanvulling op uw loon. U kunt voor deze uitkering in aanmerking komen als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan heeft geaccepteerd tegen een lager dagloon.

Garantie-uitkering

Bij een garantie-uitkering wordt een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering opnieuw geactiveerd. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijk uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Wanneer u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd, maar geen nieuw bovenwettelijk recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering.

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van UWV ontvangt.

Recht
Bent u vóór of binnen 4 weken na ontslag ziek geworden? Dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen.

Hoogte
De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van uw laatst genoten loon. Dat bestaat uit:  

  • de som van het salaris,
  • de vakantie-uitkering,
  • de toelagen (rechtspositiebesluit of cao opgenomen toelagen),.
  • de toelagen en eindejaarsuitkering,
  • minus uw ZW-uitkering.

Als u voor uw ontslag ziek geworden bent, ontvangt u de eerste 12 maanden een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering en vervolgens 70%. Wanneer u binnen 4 weken na ontslag ziek geworden bent, ontvangt u 52 weken een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering.

De aanvraag voor de ziekte-uitkering dient binnen tien kalenderdagen na het ontstaan van het recht op uitkering te zijn ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de aanspraak gedurende het aantal dagen van deze overschrijding, tenzij u kunt aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest de termijn in acht te nemen.

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen:

Wijzigingen doorgeven

 

Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

Sollicitatieactiviteiten


Hebben we u gevraagd uw sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt u de relevante formulieren.
 
 
Meer informatie over de sollicitatieplicht kunt u vinden onder ‘rechten en plichten' en dan ‘sollicitatieplicht'.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 30173
8003 CD Zwolle

Per e-mail:

onderwijsmbo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5150
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier