Wanneer kom ik in aanmerking voor een aanvullingsuitkering WW?

U komt in aanmerking voor een aanvullingsuitkering WW wanneer u:

  • op 2 juli 2019 of later werkloos bent geworden;
  • op moment van ontslag in dienst was bij een werkgever in de sector Metaal en Techniek;
  • langer werkloos blijft en op de laatste dag van uw WW-uitkering nog geen volledig betaald werk heeft gevonden.

Ik heb een WW-uitkering die gestart is vóór 2 juli 2019. Heb ik recht op een Aanvullingsuitkering WW?

Nee, de aanvullingsuitkering WW geldt voor ex-werknemers in de sector Metaal en Techniek die vanaf 2 juli 2019 werkloos zijn geworden.

Kan ik mijn aanvullingsuitkering berekenen?

Ja via de rekenhulp kunt u de duur van uw uitkering en het moment van aanvragen berekenen.

De hoogte van de uitkering wordt in beginsel op dezelfde wijze berekend als de hoogte van de WW-uitkering.

 

Heb ik gegarandeerd recht op een uitkering?

Nee, er is geen gegarandeerd recht op een uitkering. Als er te weinig middelen aanwezig zijn om uitkeringen te betalen kan het zijn dat de uitkering minder hoog wordt of zelfs moet worden gestopt.

Als ik wissel van baan hou ik dan recht op een aanvullingsuitkering?

Als u wisselt van baan binnen de sector Metaal en Techniek behoudt u uw recht op een aanvullingsuitkering.

Als u een nieuwe baan vindt bij een werkgever die niet behoort tot de sector Metaal en Techniek dan vervalt uw aanspraak op een aanvullingsuitkering.

Hoe kan ik een aanvraag voor een aanvullingsuitkering indienen?

U kunt uw uitkering digitaal via onze website aanvragen. Ga hiervoor naar uitkering aanvragen.

Wat zijn mijn verplichtingen als ik een aanvullingsuitkering ontvang?

Gedurende de duur van uw uitkering heeft u de volgende plichten:

  • sollicitatieplicht, dit houdt in dat u gemiddeld één concrete sollicatieactiviteit per week verricht;
  • doorgeven van wijzigingen in uw inkomenssituatie;
  • doorgeven van andere wijzigingen die invloed kunnen hebben op uw uitkering zoals bijvoorbeeld ziekte, vakanties en adreswijzigingen.

Om uw sollicitaties en wijzigingen door te geven krijgt u toegang tot uw persoonlijke online omgeving Mijn WWplus.

Ik heb een vraag over de premie die op mijn salaris wordt ingehouden.

Wil je meer weten over de premie en de wijze waarop deze wordt ingehouden? Kijk dan op de webstie van SWW Metaal en Techniek.

Heb ik recht op een IOW- of IOAW-uitkering van UWV en wanneer moet ik die aanvragen?

U heeft mogelijk recht op een IOW- of IOAW-uitkering van UWV na de aanvullingsuitkering WW. Voor meer informatie verwijzen wij naar uwv.nl.
Heeft u recht? Vraag deze uitkering dan ook alvast aan bij UWV voordat uw WW-uitkering eindigt.

Wanneer maakt WWplus mijn uitkering over?

De uitkering wordt maandelijks, aan het eind van de maand, betaalbaar gesteld. Wij betalen de uitkering één maand achteraf. Dit betekent dat de uitkering over bijvoorbeeld de maand juli in augustus wordt uitbetaald.

Om het betaalschema te zien klik op deze regel.

 

 

Mijn vraag staat er niet bij.

Stel uw vraag via het Online contactformulier.

Stel uw vraag via:

het online contactformulier:

Online contactformulier

 

per telefoon:

088 - 605 5170

(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)