Uitkering aanvragen


Na afloop van uw WW of loongerelateerde WGA kunt u recht hebben op de aanvullingsuitkering voor werknemers in de sector Metaal en Techniek.

Voorwaarden voor de aanvullingsuitkering zijn:

Bij ontslag: 
• U heeft minimaal tien jaar gewerkt
• U bent op 2 juli 2019 of later werkloos geworden
• U was op moment van ontslag in dienst bij een werkgever in de sector Metaal en Techniek
• U ontving aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering
• U bent na afloop van deze WW-uitkering nog werkloos
• Uw WW-uitkering loopt binnen 1 maand af

Bij arbeidsongeschiktheid:
• Uw laatste werkgever behoort tot de sector Metaal en Techniek
• U heeft een loongerelateerde WGA-uitkering die gestart is vanaf 2 juli 2019.
• Bent u tijdens de duur van uw WW-uitkering ziek geworden? Dan is de situatie anders. Kijk hier voor meer informatie.
• Uw loongerelateerde WGA-uitkering loopt binnen 1 maand af

Als uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering nog langer dan 1 maand loopt verzoeken wij u op een later moment terug te keren.

Documenten: 
Bij het invullen van het aanvraagformulier dient u de volgende informatie bij de hand te hebben:
• Toekenningsbeslissing van UWV
• Beëindigingsbrief van UWV
• Uw uitkeringsspecificatie WW of loongerelateerde WGA van de laatste volledige uitkeringsmaand
• Verzekeringsbericht van UWV, dit vindt u op www.uwv.nl in Mijn UWV
• Indien u naast uw uitkering inkomsten uit arbeid heeft: uw meest recente salarisspecificatie of gewerkte uren als zelfstandige

Uitkering aanvragen

Let op, mogelijk heeft u recht op een IOW- of IOAW-uitkering van UWV na de aanvullingsuitkering. Vraag deze dan ook alvast aan bij UWV voordat uw WW-uitkering eindigt. Voor meer informatie verwijzen wij naar uwv.nl.

Stel uw vraag via:

het online contactformulier:

Online contactformulier

 

per telefoon:

088 - 605 5170

(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)