bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Indexatie 2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft er een indexatie van 1,5% plaatsgevonden. Deze indexatie is van toepassing wanneer u recht heeft op een wachtgeld, een gegarandeerd maandelijks inkomen of een suppletie.
 

Tegemoetkoming AOW-gat

Defensie is halverwege 2016 met vakbonden in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden een voorlopige voorziening overeengekomen om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van het AOW-gat. De tegemoetkoming geldt voor voormalig defensiemedewerkers die sinds 1 januari 2013 worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW. Het betreft een maandelijkse tegemoetkoming die gelijk is aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld).

Deze voorziening is per 1 oktober 2015 in werking getreden en wordt uitgevoerd door het ABP. Degenen die in aanmerking komen voor deze voorziening ontvangen van het ABP een brief met nadere informatie over hun persoonlijke situatie.

Bovenwettelijke WW- en suppletieregeling

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor de sector Defensie uit. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een tijdelijk of vast dienstverband ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW- of suppletieregeling. Lees meer >

Wachtgeldregelingen

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de wachtgeldregelingen Defensie uit. Deze wachtgeldregelingen zijn gebaseerd op het Sociaal Beleidskader Defensie 2004. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een vast dienstverband ontslagen wegens overtolligheid? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op deze wachtgeldregelingen. Lees meer >