bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Pensioencorrectie militairen december 2019

In juli 2019 werd de pensioenregeling voor militairen met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 afgesproken. Omdat in januari 2019 de nieuwe pensioenregeling en de daarbij behorende premiepercentages nog niet bekend waren, is met voorlopige premiepercentages gerekend. In november 2019 zijn door het ABP de definitieve premiepercentages vastgesteld. Als gevolg hiervan dient er door ons een correctie in de premiepercentages doorgevoerd te worden. Ook dient voor militairen met een wachtgelduitkering als gevolg van de verhoging van de eindejaarsuitkering het jaarloon over 2019 te worden herzien. Deze correcties hebben wij in december 2019 doorgevoerd. Het effect van deze aanpassingen staat op uw uitkeringsspecificatie van december 2019. 

Tegemoetkoming AOW-gat
 

Het ministerie van Defensie is halverwege 2016 met vakbonden in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden een voorlopige voorziening overeengekomen om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van het AOW-gat. De tegemoetkoming geldt voor voormalig defensiemedewerkers die sinds 1 januari 2013 worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW. Het betreft een maandelijkse tegemoetkoming die gelijk is aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld).

Deze voorziening is per 1 oktober 2015 in werking getreden en wordt uitgevoerd door het ABP. Degenen die in aanmerking komen voor deze voorziening ontvangen van het ABP een brief met nadere informatie over hun persoonlijke situatie.

Bovenwettelijke WW- en suppletieregeling

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor de sector Defensie uit. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een tijdelijk of vast dienstverband ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW- of suppletieregeling. Lees meer >

Wachtgeldregelingen

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de wachtgeldregelingen Defensie uit. Deze wachtgeldregelingen zijn gebaseerd op het Sociaal Beleidskader Defensie 2004. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een vast dienstverband ontslagen wegens overtolligheid? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op deze wachtgeldregelingen. Lees meer >