bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Uitleg regeling

Ontslag en recht op een bovenwettelijke WW- en suppletieregeling?

Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair (met tijdelijk of vast dienstverband) werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie? Bent u ontslagen en heeft u momenteel geen werk? Ontvangt u een WW-uitkering? In ontslagsituaties komen er veel vragen op u af. Vragen waarop u zelf mogelijk geen antwoord heeft. Er zijn tal van regelingen die op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die voor u van belang kunnen zijn.

Wat houden de bovenwettelijke regelingen exact in?

Bovenwettelijke uitkering

De bovenwettelijke uitkering is een aanvulling op uw WW-uitkering die u ontvangt van UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een hogere WW-uitkering ontvangt of dat uw uitkering over een langere periode loopt.

Loonaanvulling

U kunt voor loonaanvulling in aanmerking komen als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan heeft geaccepteerd tegen een lager dagloon. Voor het aanvragen van loonaanvulling kunt u contact opnemen met onze informatiedesk.

Garantie-uitkering

Bij een garantie-uitkering wordt een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering opnieuw geactiveerd. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Wanneer u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd, maar geen nieuw bovenwettelijk recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering. Voor het aanvragen van een garantie-uitkering kunt u contact opnemen met onze informatiedesk.

Gegarandeerd maandelijks inkomen

Heeft u ten minste 24 aaneengesloten dienstjaren en behoort u tot een knelpuntcategorie, remplaçant of interne herplaatsingskandidaat dan kunt u bij ontslag op aanvraag in aanmerking komen voor een gegarandeerd maandelijks inkomen. U heeft recht op het gegarandeerd maandelijks inkomen tot de pensioengerechtigde leeftijd van 30%, 35% of 37,5% van het laatst genoten bruto maandsalaris inclusief vakantieuitkering bij het ministerie van Defensie. Het percentage is afhankelijk van de diensttijd. De minimum inkomensgarantie wordt niet verlaagd met de inkomsten uit een nieuwe betrekking. Ook niet als dit leidt tot een hoger inkomensniveau, zolang het totale inkomen niet uitstijgt boven de vigerende norm volgens de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT-norm). Over het gegarandeerd maandelijks inkomen vindt geen pensioenopbouw plaats. U hoeft niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en u heeft geen sollicitatieplicht.

Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Suppletie: Bent u werkloos geraakt door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Als u na twee jaar ziekte niet meer aan het werk kunt bij uw huidige werkgever, dan mag de werkgever u ontslaan. U kunt daardoor (gedeeltelijk) werkloos worden. In dat geval heeft u recht op ‘suppletie'. Suppletie is een tijdelijke inkomensgarantie voor een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. Deze inkomensgarantie, ook wel ‘uitkering' genoemd is een aanvulling op de suppletie die u ontvangt van UWV.

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 502
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

defensie@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5130
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier