Uitleg regeling

Wachtgeldregelingen SBK sector Defensie

Wachtgeldregelingen, voor wie?

Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair (met een vast dienstverband) werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie? Bent u ontslagen wegens overtolligheid? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de wachtgeldregelingen. De wachtgeldregelingen zijn gebaseerd op het Sociaal Beleidskader Defensie 2004.

Wat houden de wachtgeldregelingen exact in?

Voor u als (oud)werknemer van het Ministerie van Defensie zijn er  vier varianten van de ‘wachtgeldregeling', conform het Sociaal Beleidskader Defensie (hierna: SBK):

Voor Burgerambtenaren

SBK-wachtgeld met garantie (Besluit van 28 september 1989, Stb 478): Bent u als burgerambtenaar op het tijdstip van (overtolligheids-)ontslag 55 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de wachtgeld-vutmaatregel samen met wachtgeld-vutgarantie.  Als u de voorheen geldende VUT-gerechtigde leeftijd bereikt heeft, bedraagt uw wachtgelduitkering minimaal 70% van uw laatstgenoten salaris. Deze uitkering is geen FPU-uitkering.

SBK-wachtgeld Standaard (Besluit van 13 juli 1993, Stb 348): Komt u als burgerambtenaar op het tijdstip van overtolligheidsontslag niet in aanmerking voor SBK-wachtgeld met garantie? Dan is de regeling ‘SBK-wachtgeld Standaard' mogelijk op uw situatie van toepassing.

Voor militairen

SBK-wachtgeld UGM (Uitkeringswet Gewezen Militairen van 1 oktober 1992, Stb. 573): Bent u beroepsmilitair? Kunt u op het tijdstip van overtolligheidsontslag binnen vijf jaar met leeftijdsontslag gaan? Dan kunt u een verzoek indienen om het wachtgeld door te laten lopen tot het 65e levensjaar, in plaats van over te gaan naar de UGM-uitkering.

SBK-wachtgeld Standaard Militairen (Besluit van 6 september 1991, Stb 474): Komt u als beroepsmilitair op het tijdstip van overtolligheidsontslag niet in aanmerking voor SBK-wachtgeld UGM ? Dan is de regeling ‘SBK-wachtgeld Standaard Militairen' mogelijk op uw situatie van toepassing.

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct aan ons door te geven. Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ga naar het formulier

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 511
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

defensie@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5130
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier