Uitleg regeling

Wachtgeldregelingen SBK sector Defensie, voor wie?

Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair (met een vast dienstverband) werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie? Bent u ontslagen wegens overtolligheid? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de wachtgeldregelingen. De wachtgeldregelingen zijn gebaseerd op het Sociaal Beleidskader Defensie 2004.

Wat houden de wachtgeldregelingen exact in?

Voor u als (oud)werknemer van het Ministerie van Defensie zijn er  vier varianten van de ‘wachtgeldregeling', conform het Sociaal Beleidskader Defensie (hierna: SBK):

Voor burgerambtenaren

SBK-wachtgeld met garantie (Besluit van 28 september 1989, Stb 478): Bent u als burgerambtenaar op het tijdstip van (overtolligheids-)ontslag 55 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de wachtgeld-vutmaatregel samen met wachtgeld-vutgarantie.  Als u de voorheen geldende VUT-gerechtigde leeftijd bereikt heeft, bedraagt uw wachtgelduitkering minimaal 70% van uw laatstgenoten salaris. Deze uitkering is geen FPU-uitkering.

SBK-wachtgeld Standaard (Besluit van 13 juli 1993, Stb 348): Komt u als burgerambtenaar op het tijdstip van overtolligheidsontslag niet in aanmerking voor SBK-wachtgeld met garantie? Dan is de regeling ‘SBK-wachtgeld Standaard' mogelijk op uw situatie van toepassing.

Voor militairen

SBK-wachtgeld UGM (Uitkeringswet Gewezen Militairen van 1 oktober 1992, Stb. 573): Bent u beroepsmilitair? Kunt u op het tijdstip van overtolligheidsontslag binnen vijf jaar met leeftijdsontslag gaan? Dan kunt u een verzoek indienen om het wachtgeld door te laten lopen tot het 65e levensjaar, in plaats van over te gaan naar de UGM-uitkering.

SBK-wachtgeld Standaard Militairen (Besluit van 6 september 1991, Stb 474): Komt u als beroepsmilitair op het tijdstip van overtolligheidsontslag niet in aanmerking voor SBK-wachtgeld UGM ? Dan is de regeling ‘SBK-wachtgeld Standaard Militairen' mogelijk op uw situatie van toepassing.

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 511
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

defensie@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5130
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier