bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Indexatie bovenwettelijke daglonen sectoren PO & VO

De bovenwettelijke daglonen voor de sectoren PO & VO worden per 1 juli 2023 geïndexeerd met 10%. De indexatie wordt in de maand oktober 2023 met terugwerkende kracht doorgevoerd.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Bent u in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>