Wanneer ontvang ik mijn eerste RVU-uitkering?

Uw eerste RVU-uitkering ontvangt u in de eerste maand na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. De uitbetaling vindt in principe plaats op de 25ste dag van de maand.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een RVU-uitkering?

Op zwaarwerkregelingvervoer.nl wordt uitgelegd wanneer u in aanmerking komt voor een RVU-uitkering.

Hoe kan ik een aanvraag voor de RVU-uitkering indienen?

Een aanvraag indienen doet u via deze pagina.

Wie betaalt mijn RVU-uitkering uit?

WWplus betaalt uw RVU-uitkering uit.

Via uw persoonlijke online omgeving Mijn WWplus kunt u uw uitkeringsspecificaties en jaaropgaven inzien.

Om het betaalschema te zien klik op deze regel.

Wanneer ontvang ik de inlog voor Mijn WWplus?

U ontvangt uw inlog voor Mijn WWplus kort na de definitieve toekenning van uw RVU-uitkering in een aparte brief.

Wanneer ontvang ik mijn uitkeringsspecificatie?

Maandelijks plaatsen wij uw uitkeringsspecificatie in uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Mag ik werken tijdens mijn RVU-uitkeringsperiode?

Nee, tijdens de uitkeringsperiode mag u geen betaald werk verrichten (niet in loondienst en ook niet als zelfstandige).

Gaat u wel betaald werk verrichten, meldt u dit dan direct bij ons.

Mag ik vrijwilligerswerk verrichten tijdens de RVU-uitkeringsperiode?

Het verrichten van vrijwilligerswerk tijdens uw RVU-uitkeringsperiode is, onder voorwaarden, toegestaan.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Het is van belang de volgende wijzigingen direct aan ons door te geven:

- wijzigingen in uw persoonsgegevens;

- adreswijziging;

- wijziging bankrekeningnummer;

- wijziging toepassen loonheffingskorting.

Wijzigingen geeft u door middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Waar kan ik het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vinden?

Dat formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Voor de inhouding van loonheffingen moet WWplus uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat WWplus de loonheffingskorting toepast.
 

Hoe geef ik, als naaste, door dat iemand die een uitkering ontvangt overleden is?

Als iemand die een uitkering ontvangt overlijdt, dan kunt u dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 088 - 605 5170 of via het Online contactformulier. Wij ontvangen graag de volgende gegevens van de overledene:

  • de naam;
  • de geboortedatum;
  • de overlijdensdatum;
  • het relatienummer;
  • een rouwkaart of een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Hoe kan ik een klacht indienen?

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop WWplus u heeft behandeld. Deze klacht kunt u sturen naar WWplus.

Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
  • de aanduiding ‘klacht';
  • een omschrijving van uw klacht.

WWplus bevestigt de ontvangst van uw klacht, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw klacht mondeling toe te lichten in een (telefonische) hoorzitting. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

Mijn vraag staat er niet bij.

Stel uw vraag via het Online contactformulier.

Stel uw vraag via:

het online contactformulier:

Online contactformulier

 

per telefoon:

088 - 605 5170

(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)