Uitleg regeling

Ontslag en recht op een aanvullende uitkering?

Voor de werkgevers is de sector Zorg en Welzijn voeren wij de wachtgeldregeling uit.
 
De wachtgeldregeling is een aanvulling op uw WW-uitkering die u ontvangt van het UWV.

Wat houden de wachtgeldregelingen exact in?

Wachtgelduitkering

Dit is een aanvullende uitkering die u ontvangt bovenop uw WW-uitkering van het UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een aanvulling op uw WW-uitkering ontvangt.

Loonsuppletie

Indien u voor de dag van het ontslag een nieuwe arbeidsovereenkomst met een lager salaris bij een andere werkgever accepteert, dan ontvangt u vanaf de dag van indiensttreding een aanvulling op het salaris tot de hoogte en voor de duur van het wachtgeld.

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van het UWV ontvangt.

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een aanvraag in te dienen:

Maandformulier


Hebben we u gevraagd uw maandelijkse wijzigingen en sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt de relevante formulieren.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5170
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier