Uitleg regeling

Opbouw en duur loongerelateerde WGA is veranderd per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is de loongerelateerde WGA-uitkering versoberd. De uitkeringsduur wordt vanaf deze datum stapsgewijs verkort van maximaal 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de loongerelateerde WGA-uitkering is vertraagd.

Heeft u een loongerelateerde WGA-uitkering die op of na 1 januari 2016 is gestart? Dan kunt u te maken krijgen met deze verkorting.

Bent u tijdens de duur van uw WW-uitkering ziek geworden en heeft u eerst een ZW-uitkering en aansluitend een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangen? Dan is de situatie anders. Als de begindatum van uw recht op WW-uitkering op of na 1 januari 2016 ligt, kunt u te maken krijgen met deze verkorting.

Reparatie-uitkering WGA in cao's van het primair en voortgezet onderwijs

In de cao's van het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) is geregeld dat de verkorting van de loongerelateerde WGA-uitkering wordt gerepareerd. Dit betekent dat de loongerelateerde WGA-uitkering van ex-werknemers weer wordt aangevuld naar de oorspronkelijke duur van de uitkering. Deze reparatie-uitkering WGA voert WWplus uit voor werkgevers in het PO en VO.

Wanneer heeft u recht op een reparatie-uitkering WGA?

U heeft mogelijk recht op een reparatie-uitkering WGA van WWplus indien u een loongerelateerde WGA-uitkering heeft die gestart is vanaf 1 januari 2016 én indien u in dienst was bij een werkgever in het PO of VO. 
 

Op welk moment kunt u een reparatie-uitkering WGA aanvragen?

U kunt uw uitkering één maand voor het einde van uw loongerelateerde WGA-uitkering aanvragen.

Hoe kunt u een reparatie-uitkering WGA aanvragen?


Wanneer neemt WWplus een beslissing over uw aanvraag?

WWplus neemt uw aanvraag in behandeling nadat wij het ingevulde aanvraagformulier en de bijbehorende stukken hebben ontvangen. Wij nemen binnen 4 weken een beslissing over uw aanvraag.

 

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier