bovenwettelijke WW-uitkeringen onderwijs MBO

Cao mbo

In bijlage G van de cao mbo treft u de tekst van de bovenwettelijke WW-uitkering aan.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in de mbo-sector voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit. Bent u bij een mbo-instelling werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>

In bijlage G van de cao mbo treft u de tekst van de bovenwettelijke WW-uitkering aan.