bovenwettelijke WW-uitkeringen onderwijs MBO

CAO MBO 2018 - 2020

Op basis van de CAO MBO 2018 – 2020 worden met ingang van 1 oktober 2018 de salarissen met 2,6% verhoogd. Deze verhoging werkt ook door in de bovenwettelijke uitkeringen. De bovenwettelijke uitkeringen worden per 1 oktober 2018 ook met 2,6% verhoogd. Deze uitkeringen worden altijd achteraf uitbetaald. Dit betekent dat de uitkering over oktober 2018 in november 2018 wordt betaald. Een verhoging per 1 oktober 2018 is daarom pas merkbaar in de betaling van november 2018.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in de MBO-sector voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit. Bent u bij een  MBO-instelling werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>