bovenwettelijke WW-uitkeringen onderwijs MBO

Indexatie bovenwettelijke dagloon sector mbo

Het bovenwettelijke dagloon voor de sector mbo is per 1 juli 2023 geïndexeerd met 7%. De indexatie is in de maand september 2023 met terugwerkende kracht doorgevoerd.

Cao mbo

In bijlage G van de cao mbo treft u de tekst van de bovenwettelijke WW-uitkering aan.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in de mbo-sector voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit. Bent u bij een mbo-instelling werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>

In bijlage G van de cao mbo treft u de tekst van de bovenwettelijke WW-uitkering aan.