De geselecteerde webcontent bestaat niet meer.

Wat is het maandformulier?

Met het maandformulier geeft u na afloop van iedere maand uw inkomsten en sollicitatieactiviteiten door aan WWplus. Ook als u geen inkomsten heeft, geeft u dat na afloop van iedere maand aan WWplus door met het formulier. U krijgt alleen betaald als WWplus het formulier tijdig (uiterlijk de 10e van elke maand) heeft ontvangen.

Waar vind ik het maandformulier?

Het maandformulier is een digitaal formulier dat u kunt vinden in uw eigen persoonlijke en beveiligde omgeving van WWplus: Mijn WWplus.

Wat gebeurt er als ik het maandformulier niet tijdig indien?

Als u uw maandformulier niet tijdig indient, kunnen wij niet beoordelen of u nog steeds recht heeft op een bovenwettelijke uitkering. Dit betekent dat uw uitkering niet tot betaling komt en uw recht niet automatisch wordt gecontinueerd.

Vóór welk tijdstip moet ik het maandformulier insturen?

Het maandformulier komt telkens op de 25e van de betreffende maand beschikbaar en dient uiterlijk op de 10e van de volgende maand te worden ingestuurd.

Welke gegevens moet ik invullen in het maandformulier?

In het maandformulier moet u aangeven of u in de betreffende maand andere inkomsten, uitkeringen of pensioen heeft ontvangen. U dient deze inkomsten te specificeren en een bewijsstuk mee te sturen. Indien u geen inkomsten heeft ontvangen, kunt u dit aangeven.
Daarnaast geeft u aan of u geregistreerd staat als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf en tot welke datum deze registratie geldt. Ten slotte geeft u uw sollicitatieactiviteiten over de betreffende maand door.

Waarom zijn er twee extra vragen bij sollicitaties op een concrete functie?

Heeft u een sollicitatieactiviteit gedaan in verband met een concrete functie? Dan stellen wij u een vraag over de verwachte reistijd en over het niveau van de functie. Op deze manier kunt u zelf checken of uw sollicitaties voldoen aan de eisen van de WW en passend werk.

Wat zijn de eisen van de WW en passend werk?

Deze eisen worden toegelicht op uwv.nl. Samengevat betekent het dat als u werkloos bent u eerst een baan probeert te vinden op uw eigen niveau van opleiding, ervaring en loon. Heeft u na 6 maanden WW nog geen baan gevonden? Dan wordt iedere baan als passend gezien. Dat betekent dat u na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, een langere reistijd, minder inkomen of een tijdelijke of parttime baan.

Hoeveel sollicitatieactiviteiten moet ik maandelijks doorgeven via het maandformulier?

U moet gemiddeld één keer per week solliciteren. Met het maandformulier geeft u elke maand 4 of 5 sollicitatieactiviteiten door. Als een maand 5 maandagen telt, geeft u 5 sollicitatieactiviteiten door. Het aantal door te geven sollicitatieactiviteiten is duidelijk zichtbaar in het maandformulier.

De hoogte van mijn bovenwettelijke aanvulling is gelijk aan de hoogte van mijn WW-uitkering en komt dus niet tot uitbetaling. Moet ik het maandformulier invullen?

Ja, in deze situatie is er sprake van een lopend bovenwettelijk recht dat (tijdelijk) niet tot uitbetaling komt. Ook dan dient u maandelijks het maandformulier in te sturen om uw bovenwettelijke recht te continueren.

Ik heb naast mijn uitkering geen inkomsten, moet ik toch het maandformulier invullen?

Ja, ook als u geen inkomsten heeft, bent u verplicht dit door te geven met het maandformulier. Daarnaast bent u verplicht om, gedurende de looptijd van uw uitkeringsrecht, uw sollicitatieactiviteiten maandelijks door te geven met behulp van het maandformulier.

Ik heb vrijstelling van de sollicitatieplicht, moet ik toch het maandformulier invullen?

Ja, ook als u vrijstelling heeft van de sollicitatieplicht dient u maandelijks te bevestigen dat u wel of geen inkomsten heeft naast uw uitkering.
Daarnaast kunt u in het maandformulier aangeven dat u vrijstelling van de sollicitatieplicht heeft.

Ik heb geen toegang tot het internet. Hoe kan ik mijn maandformulier insturen naar WWplus?

Als u thuis geen toegang heeft tot het internet kunt u gebruikmaken van bijvoorbeeld de toegang tot het internet in de openbare bibliotheek in uw regio of bij familie en vrienden.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5170
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier