Bij de aanvraag van uw bovenwettelijke uitkering hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Kopie ontslagbesluit
  • Indien van toepassing: kopie van uw akte van aanstelling/benoeming
  • Kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW/WAO/WIA of soortgelijke uitkering
  • Kopie uitkeringsspecificatie UWV
  • Kopie van stukken die van belang kunnen zijn voor de bovenwettelijke uitkering.
    Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele uitspraken van een rechtbank.
Indien de cao PLB van toepassing is, dient u naast de bovengenoemde documenten tevens het diensttijdoverzicht ABP en een kopie van de laatste salarisspecificatie naar WWplus te sturen of te mailen.
Het 'diensttijdoverzicht' (overzicht werkgevers en instanties kunt u vinden onder 'MijnABP' onder 'uw werkgever' bij 'uw gegevens'. Het is van belang dat u het volledige overzicht, dus alle pagina's, downloadt en instuurt.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5170
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

In verband met maatregelen rondom het Coronavirus openingstijden tijdelijk aangepast: werkdagen van    9.00 uur tot 13.00 uur.

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier