bovenwettelijke WW-uitkeringen primair en voortgezet onderwijs

Indexatie BW-dagloon 2020 sector VO

Met ingang van 1 maart 2020 zijn de bovenwettelijke daglonen voor de sector VO geïndexeerd met 2,75%.

De indexatie is in de maand mei 2020 met terugwerkende kracht doorgevoerd.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Bent u in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>