bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Indexatie bovenwettelijke uitkeringen sector PO

In de maand november 2022 voeren wij de volgende indexaties door:

CAO PO 2022 (loonkloof)

De bovenwettelijke uitkeringen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 geïndexeerd met 7,84%.

CAO PO 2022 - 2023 (regulier)

De bovenwettelijke uitkeringen worden met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 geïndexeerd met 4,75%.

 

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Bent u in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>