bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Indexatie BW-dagloon 2021 sector PO

Het bovenwettelijke dagloon voor de sector PO is met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 geïndexeerd met 2,25%.

Indexatie BW-dagloon 2021 sector VO

Per 1 oktober 2021 is het bovenwettelijke dagloon voor de sector VO geïndexeerd met 1,5%.

Omdat wij de bovenwettelijke uitkeringen een maand achteraf betalen, is een eventuele verhoging merkbaar bij de betaling van december 2021.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) uit. Bent u in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>