Wanneer maakt WWplus mijn wachtgelduitkering over?

De uitkering wordt maandelijks, aan het eind van de maand, betaalbaar gesteld. In de hoogte van de maandelijkse uitkering is tevens uw vakantietoeslag inbegrepen. Ontvangt u een loongerelateerde uitkering (LGU) dan wordt uw vakantiegeld in mei uitbetaald. 

Wanneer ontvang ik mijn uitkeringsspecificatie?

U ontvangt eenmalig een specificatie van het betaalbaar gestelde bedrag. Vervolgens ontvangt u alleen nog een salarisspecificatie indien er zich in uw situatie wijzigingen hebben voorgedaan, welke van invloed zijn op de hoogte van uw wachtgelduitkering.

Ik heb recht op een wachtgelduitkering en ontvang neveninkomsten uit betaalde arbeid, wat zijn de gevolgen voor mijn wachtgelduitkering als ik vrijwillig ontslag neem?

Als u ontslag neemt op eigen verzoek, dan zijn de financiƫle consequenties voor uw eigen rekening. In deze situatie is er sprake van prijsgeven van inkomsten. Dit betekent dat bij vrijwillig ontslag de neveninkomsten gekort worden op uw wachtgelduitkering, ondanks dat u niet meer werkzaam bent.

Bouw ik pensioen op tijdens mijn wachtgeld?

U bouwt pensioen op gedurende de periode dat u aanspraak maakt op een wachtgelduitkering. Let op: indien uw uitkering is ingegaan na 01-04-1997 dan stopt de pensioenopbouw bij 62 jaar. Indien uw uitkering is ingegaan voor 01-04-1997 dan heeft u recht op pensioenopbouw tot 65 jaar. Over de periode dat u pensioen opbouwt, is de helft van het wachtgeldbedrag pensioengeldig. Er wordt dan ouderdom- en nabestaandenpensioenpremie (OP/NP) ingehouden op uw wachtgeld.

Indien u 50% pensioenopbouw te weinig vindt, kunt u vrijwillig bijsparen. U kunt ervoor kiezen om 25% of 50% bij te sparen. Als u hiervoor kiest dan betaalt u zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Indien u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Als u na verloop van tijd wilt stoppen met bijsparen, dan moet u dit minimaal twee maanden, voordat u de spaarregeling wilt stoppen, schriftelijk aan ons melden.
 

Mag ik tijdens mijn wachtgeldperiode vrijwilligerswerk uitvoeren?

U kunt in de periode dat u wachtgeld ontvangt, met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen. U zult bij UWV of (in het geval u geen uitkering krijgt van UWV) bij WWplus toestemming moeten vragen. Dit kan via een toestemmingsformulier. Voorop staat dat het vrijwilligerswerk het aanvaarden van een betaalde baan niet in de weg staat  (zie ook rechten/plichten).

Een activiteit valt onder vrijwilligerswerk als:

  • het werk onbetaald is (u mag wel een onkostenvergoeding ontvangen);
  • u geen werk doet dat normaal gesproken door een betaalde kracht wordt gedaan;
  • de instelling of organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, een ANBI, (Steunstichting) SBBI, vereniging of stichting is;
  • u aan de verplichtingen blijft voldoen die de regeling stelt.

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Vraag dan toestemming aan bij UWV en stuur een kopie van de toestemming naar WWplus. Ontvangt u geen uitkering van UWV? Dan kunt u dit formulier invullen en opsturen.

Mag ik tijdens mijn wachtgeldperiode scholing volgen?

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kan het zinvol zijn een opleiding of training te volgen. U moet dat vooraf met WWplus overleggen. U moet gedurende de opleiding of training ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf en aangeboden passend werk accepteren. Bij een avond- of weekendopleiding of bij een schriftelijke cursus zal dit meestal geen probleem zijn.

Indien u een opleiding gaat volgen die niet noodzakelijk wordt geacht en die uw beschikbaarheid voor een nieuwe baan belemmert, dan kan dit leiden tot een sanctie.

Mijn vraag staat er niet bij.

Stel uw vraag dan via het Online vragenformulier.

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct aan ons door te geven. Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ga naar het formulier

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 530
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5110
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier