Uitleg regeling

Wachtgeldregeling sector PO en VO

Namens de werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs voeren wij conform het Besluit werkloosheid onderwijs en onderzoekspersoneel (BWOO) de wachtgeldregeling uit. Deze regeling is van toepassing voor degenen die op 31 december 2000 een BWOO-uitkering hadden. Het BWOO kent geen nieuwe instroom meer. Daarom blijft het BWOO bestaan zolang er nog betrokkenen zijn die aanspraak maken op een BWOO-uitkering. Voor nieuwe instroom geldt het regime van het Besluit Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BBWO). Hiervoor verwijzen u wij naar de Bovenwettelijke WW.

 

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct aan ons door te geven. Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ga naar het formulier

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 530
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5110
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier