bovenwettelijke WW-uitkeringen PO & VO

Bij de aanvraag van uw bovenwettelijke uitkering hebben wij de volgende documenten nodig:
 

* een kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW- / WAO- / WIA- / ZW- of soortgelijke uitkering;
* een kopie ‘overzicht werkgevers en instanties'. Deze kunt u (telefonisch) opvragen bij het ABP;
* een kopie ‘pensioenoverzicht'. Deze kunt u opvragen bij het ABP. Het is van belang dat u aangeeft dat de ‘pensioengrondslag' duidelijk op het overzicht wordt weergegeven;
* een kopie van uw ontslagbesluit;
* een kopie van uw laatste salarisspecificatie;
* een overzicht van uw arbeidsverleden. Dit kunt u downloaden bij UWV als u ingelogd bent in ‘MijnUWV';
* kopie van stukken die van belang kunnen zijn voor de bovenwettelijke uitkering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele uitspraken van een rechtbank.

Indien u ontslagen bent uit het bijzonder onderwijs en u gebruik wilt maken van de WOVO voor het openbaar onderwijs, dan dient u naast de reeds genoemde documenten ook de getekende vaststellingsovereenkomst mee te sturen.

De mogelijkheid om gebruik te maken van de WOPO voor het openbaar onderwijs bestaat indien u voor 1 september 2018 bent ontslagen uit het bijzonder onderwijs. Ook dan dient u naast de reeds genoemde documenten de getekende vaststellingsovereenkomst mee te sturen.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier