Uitleg regeling

Ontslag en recht op een bovenwettelijke WW- en suppletieregeling?

Bent u bij de Politieacademie werkzaam geweest? Bent u ontslagen en heeft u momenteel geen werk? Ontvangt u een WW-uitkering? In ontslagsituaties komen er veel vragen op u af. Vragen waarop u zelf mogelijk geen antwoord heeft. Er zijn tal van regelingen die op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die voor u van belang kunnen zijn.

Wat houden de bovenwettelijke regelingen exact in?

Bovenwettelijke uitkering

De bovenwettelijke uitkering is een aanvulling op uw WW-uitkering die u ontvangt van UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een hogere WW-uitkering ontvangt of dat uw uitkering over een langere periode loopt.

Loonsuppletie

Loonsuppletie is een aanvulling op uw loon. U kunt voor deze uitkering in aanmerking komen als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan heeft geaccepteerd tegen een lager dagloon.

Garantie-uitkering

Bij een garantie-uitkering wordt een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering opnieuw geactiveerd. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Wanneer u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd, maar geen nieuw bovenwettelijk recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering.

Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Suppletie: Bent u werkloos geraakt door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Als u na twee jaar ziekte niet meer aan het werk kunt bij uw huidige werkgever, dan mag de werkgever u ontslaan. U kunt daardoor (gedeeltelijk) werkloos worden. In dat geval heeft u recht op ‘suppletie'. Suppletie is een tijdelijke inkomensgarantie voor een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. Deze inkomensgarantie, ook wel ‘uitkering' genoemd is een aanvulling op de suppletie die u ontvangt van UWV.

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct aan ons door te geven. Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ga naar het formulier

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5140
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier