Wanneer ontvang ik mijn eerste RVU-uitkering?

Uw eerste RVU-uitkering ontvangt u in de eerste maand na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. De uitbetaling vindt in principe plaats op de 25ste dag van de maand.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een RVU-uitkering?

Op de RVU (zwaar werk)-pagina op www.szpluimvee.nl wordt uitgelegd wanneer u in aanmerking komt voor een RVU-uitkering.

Hoe kan ik een aanvraag voor de RVU-uitkering indienen?

Een aanvraag indienen doet u via deze pagina.

Wie betaalt mijn RVU-uitkering uit?

WWplus betaalt uw RVU-uitkering uit.

Via uw persoonlijke online omgeving Mijn WWplus kunt u uw uitkeringsspecificaties en jaaropgaven inzien.

Om het betaalschema te zien klik op deze regel.

Wanneer ontvang ik de inlog voor Mijn WWplus?

U ontvangt uw inlog voor Mijn WWplus kort na de definitieve toekenning van uw RVU-uitkering in een aparte brief.

Wanneer ontvang ik mijn uitkeringsspecificatie?

Maandelijks plaatsen wij uw uitkeringsspecificatie in uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Moet ik volledig stoppen met werken als ik aan de RVU wil deelnemen?

Ja, u moet volledig stoppen met de huidige dienstbetrekking in een zwaar werk functie.

U mag opnieuw gaan werken (in een dienstbetrekking of als zelfstandige) in een andere functie maar niet in een zwaar beroep.

Mag ik vrijwilligerswerk verrichten tijdens de RVU-uitkeringsperiode?

Het verrichten van vrijwilligerswerk tijdens uw RVU-uitkeringsperiode is toegestaan en heeft geen gevolgen voor uw RVU-uitkering.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Het is van belang de volgende wijzigingen direct aan ons door te geven:

- wijzigingen in uw persoonsgegevens;

- adreswijziging;

- wijziging bankrekeningnummer;

- wijziging toepassen loonheffingskorting.

Wijzigingen geeft u door middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Waar kan ik het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vinden?

Dat formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Voor de inhouding van loonheffingen moet WWplus uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat WWplus de loonheffingskorting toepast.
 

Hoe geef ik, als naaste, door dat iemand die een uitkering ontvangt overleden is?

Als iemand die een uitkering ontvangt overlijdt, dan kunt u dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 088 - 605 5170 of via het Online contactformulier. Wij ontvangen graag de volgende gegevens van de overledene:

  • de naam;
  • de geboortedatum;
  • de overlijdensdatum;
  • het relatienummer;
  • een rouwkaart of een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Hoe kan ik een klacht indienen?

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop WWplus u heeft behandeld. Deze klacht kunt u sturen naar WWplus.

Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
  • de aanduiding ‘klacht';
  • een omschrijving van uw klacht.

WWplus bevestigt de ontvangst van uw klacht, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw klacht mondeling toe te lichten in een (telefonische) hoorzitting. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

Mijn vraag staat er niet bij.

Stel uw vraag via het Online contactformulier.

Stel uw vraag via:

het online contactformulier:

Online contactformulier

 

per telefoon:

088 - 605 5170

(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)