bovenwettelijke WW-uitkeringen onderwijs MBO

Cao mbo 2018 - 2020

Op basis van de cao mbo 2018 – 2020 worden met ingang van 1 juni 2019 de salarissen met 2,3% verhoogd. Deze verhoging werkt ook door in de bovenwettelijke uitkeringen die per 1 juni 2019 ook met 2,3% worden verhoogd. Deze uitkeringen worden altijd achteraf uitbetaald. Dit betekent dat de uitkering over juni 2019 in juli 2019 wordt betaald. Een verhoging per 1 juni 2019 is daarom pas merkbaar in de betaling van juli 2019.

Bovenwettelijke WW

Namens de werkgevers in de mbo-sector voeren wij de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit. Bent u bij een mbo-instelling werkzaam geweest met een tijdelijk of vast dienstverband en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Lees meer>