Bij de aanvraag van uw bovenwettelijke uitkering hebben wij de volgende documenten nodig:
 

* een kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW- / WAO- / WIA- / ZW- of soortgelijke uitkering;
* een kopie ‘overzicht werkgevers en instanties'. Deze kunt u (telefonisch) opvragen bij het ABP;
* een kopie ‘pensioenoverzicht'. Deze kunt u opvragen bij het ABP. Het is van belang dat u aangeeft dat de ‘pensioengrondslag' duidelijk op het overzicht wordt weergegeven;
* een kopie van uw ontslagbesluit;
* een kopie van uw laatste salarisspecificatie;
* een overzicht van uw arbeidsverleden. Dit kunt u downloaden bij UWV als u ingelogd bent in ‘MijnUWV';
* indien van toepassing: een kopie van uw vaststellingsovereenkomst.
* kopie van stukken die van belang kunnen zijn voor de bovenwettelijke uitkering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele uitspraken van een rechtbank.
 

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 30173
8003 CD Zwolle

Per e-mail:

onderwijsmbo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5150
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier