bovenwettelijke WW-uitkeringen PO & VO

WWplus maakt in 2018 op onderstaande data uw uitkering in het kader van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor onderwijs voor het PO en VO over:

25 januari

25 juli

23 februari

24 augustus

23 maart

25 september

25 april

25 oktober

25 mei

23 november

25 juni

20 december

 

Bovenwettelijke uitkering sector PO en VO aanvragen

Via de webportaal is het mogelijk om de volgende uitkeringen aan te vragen:

Bovenwettelijke uitkering

Dit betreft een aanvulling op uw WW-uitkering die u van het UWV ontvangt, indien u werkzaam bent geweest binnen het Primair of Voortgezet onderwijs (CAO PO of CAO VO).
Ga naar het aanvraagformulier bovenwettelijke uitkering

Loonsuppletie

Dit betreft een aanvulling op uw loon. U kunt voor deze uitkering in aanmerking komen als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan heeft aanvaard tegen een lager dagloon.
Ga naar het aanvraagformulier loonsuppletie

Garantie-uitkering

Dit betreft een herleving van een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Indien u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd maar geen nieuw bovenwettelijke WW-recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering.
Ga naar het aanvraagformulier garantie-uitkering

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van het UWV ontvangt.

Recht
Bent u vóór of binnen 4 weken na ontslag ziek geworden? Dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen.

Hoogte
De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van uw laatst genoten loon. Dat bestaat uit:  

  • De som van het salaris;
  • De vakantie-uitkering;
  • De toelagen ( rechtspositiebesluit of CAO opgenomen toelagen);
  • De toelagen en eindejaarsuitkering;
  • Minus uw ZW-uitkering.

Als u voor uw ontslag ziek geworden bent, ontvangt u de eerste 12 maanden een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering en vervolgens 70%. Wanneer u binnen 4 weken na ontslag ziek geworden bent, ontvangt u 52 weken een 100% aanvulling op uw ZW-uitkering.
Ga naar het aanvraagformulier ziekte-uitkering