bovenwettelijke WW-uitkeringen PO & VO

WWplus maakt in 2021 op onderstaande data uw uitkering in het kader van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregelingen voor onderwijs voor het PO en VO over:

25 januari

23 juli

25 februari

25 augustus

25 maart

24 september

23 april

22 oktober

25 mei

25 november

25 juni

21 december

 

Bovenwettelijke uitkering sector PO en VO aanvragen

Via de webportaal is het mogelijk om de volgende uitkeringen aan te vragen:

Bovenwettelijke uitkering

Dit betreft een aanvulling op uw WW-uitkering die u van het UWV ontvangt, indien u werkzaam bent geweest binnen het primair of voortgezet onderwijs (cao PO of cao VO).
Ga naar het aanvraagformulier bovenwettelijke uitkering

Loonsuppletie

Dit betreft een aanvulling op uw loon. U kunt voor deze uitkering in aanmerking komen als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan heeft aanvaard tegen een lager dagloon.
Ga naar het aanvraagformulier loonsuppletie

Garantie-uitkering

Dit betreft een herleving van een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Indien u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd maar geen nieuw bovenwettelijk WW-recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering.
Ga naar het aanvraagformulier garantie-uitkering

Ziekte-uitkering

Een ziekte-uitkering is een aanvullende uitkering op uw ZW-uitkering die u van het UWV ontvangt.Bent u vóór of binnen 4 weken na ontslag ziek geworden? Dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen.

Let Op! De aanvraag voor de ziekte-uitkering dient binnen zeven dagen na het ontstaan van het recht op uitkering te zijn ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de aanspraak gedurende het aantal dagen van deze overschrijding, tenzij u kunt aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest de termijn in acht te nemen.

Ga naar het aanvraagformulier ziekte-uitkering