Aanvullingsuitkering WW

Verkorting WW

Vanaf 1 januari 2016 is de WW versoberd. De uitkeringsduur is vanaf deze datum verkort van maximaal 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de WW is vertraagd.

Aanvullingsuitkering WW sector Metaal en Techniek

Werkgevers en vakbonden in de Metaal en Techniek hebben geregeld dat de verkorting van de WW wordt gerepareerd. Dit betekent dat de WW-uitkering van ex-werknemers weer wordt aangevuld naar de oorspronkelijke duur van de WW. Deze aanvullingsuitkering WW voert WWplus uit voor de sector Metaal en Techniek.

De bedrijfstakken binnen de sector Metaal en Techniek

De regeling geldt voor werknemers die vallen onder de volgende bedrijfstakken:
  • carrosseriebedrijf
  • goud- en zilvernijverheid
  • isolatiebedrijf
  • metaalbewerkingsbedrijf
  • technisch installatiebedrijf
  • motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf
  • tank en wasbedrijf              
  • scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers

Wanneer heb ik recht op een aanvullingsuitkering WW?

De regeling voor de sector Metaal en Techniek gaat in op 1 juli 2019 en geldt voor ex-werknemers die na deze datum, dus vanaf 2 juli 2019, werkloos worden. U heeft dus mogelijk recht op een aanvullingsuitkering van WWplus wanneer u een WW-uitkering heeft die gestart is vanaf 2 juli 2019 én u op moment van ontslag in dienst was bij een werkgever in de sector Metaal en Techniek.

Op welk moment maak ik aanspraak op een uitkering?

U maakt aanspraak op een aanvullingsuitkering wanneer uw WW-uitkering stopt en u op de laatste dag van die uitkering geen volledig betaald werk heeft gevonden.

Wanneer moet ik de aanvullingsuitkering WW aanvragen?

U kunt uw uitkering vanaf één maand voor het einde van uw wettelijke WW-uitkering aanvragen, tot uiterlijk één week na het aflopen van het recht hierop. Met onze rekenhulp kunt u uitrekenen wanneer u de uitkering kunt aanvragen. 

Hoe kan ik een aanvullingsuitkering WW aanvragen?

U kunt uw uitkering digitaal via onze website aanvragen. Ga hiervoor naar uitkering aanvragen.

Wanneer neemt WWplus een beslissing over mijn aanvraag?

WWplus neemt uw aanvraag in behandeling nadat wij het ingevulde aanvraagformulier en de bijbehorende stukken hebben ontvangen. Wij nemen binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag.

Stel uw vraag via:

het online contactformulier:

Online contactformulier

 

per telefoon:

088 - 605 5170

(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)