Aanvullingsuitkering WGA

Verkorting loongerelateerde WGA-uitkering

Vanaf 1 januari 2016 is de loongerelateerde WGA-uitkering versoberd. De uitkeringsduur is vanaf deze datum verkort van maximaal 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de loongerelateerde WGA-uitkering is vertraagd.

Aanvullingsuitkering WGA sector Metaal en Techniek

Werkgevers en vakbonden in de sector Metaal en Techniek hebben geregeld dat de verkorting van de loongerelateerde WGA-uitkering wordt gerepareerd. Dit betekent dat de loongerelateerde WGA-uitkering van ex-werknemers weer wordt aangevuld naar de oorspronkelijke duur van de uitkering. Deze aanvullingsuitkering WGA voert WWplus uit voor de sector Metaal en Techniek.

De bedrijfstakken binnen de sector Metaal en Techniek

De regeling geldt voor werknemers die vallen onder de volgende bedrijfstakken:
  • carrosseriebedrijf
  • goud- en zilvernijverheid
  • isolatiebedrijf
  • metaalbewerkingsbedrijf
  • technisch installatiebedrijf
  • motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf
  • tank en wasbedrijf              
  • scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuiger

Wanneer heb ik recht op een aanvullingsuitkering WGA?

De regeling voor de sector Metaal en Techniek gaat in op 1 juli 2019 en geldt voor ex-werknemers die na deze datum, dus vanaf 2 juli 2019, een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangen. U heeft dus mogelijk recht op een aanvullingsuitkering WGA wanneer u een loongerelateerde WGA-uitkering heeft die gestart is vanaf 2 juli 2019 én indien uw laatste werkgever behoort tot de sector Metaal en Techniek.

Bent u tijdens de duur van uw WW-uitkering ziek geworden en heeft u eerst een ZW-uitkering en aansluitend een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangen? Dan is de situatie anders. Als de begindatum van uw recht op WW-uitkering op of na 2 juli 2019 ligt, heeft u mogelijk recht op een aanvullingsuitkering WGA.

Op welk moment maak ik aanspraak op een uitkering?

Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering kunt u in aanmerking komen voor de aanvullingsuitkering WGA. Eén van de voorwaarden is dat u nog wel een loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering (VVU) van UWV ontvangt.

Wanneer moet ik de aanvullingsuitkering WGA aanvragen?

U kunt uw uitkering vanaf één maand voor het einde van uw loongerelateerde WGA-uitkering aanvragen, tot uiterlijk één week na het aflopen van het recht hierop. 

Hoe kan ik een aanvullingsuitkering WGA aanvragen?

U kunt uw uitkering digitaal via onze website aanvragen. Ga hiervoor naar uitkering aanvragen.

Wanneer neemt WWplus een beslissing over mijn aanvraag?

WWplus neemt uw aanvraag in behandeling nadat wij het ingevulde aanvraagformulier en de bijbehorende stukken hebben ontvangen. Wij nemen binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag.

Stel uw vraag via:

het online contactformulier:

Online contactformulier

 

per telefoon:

088 - 605 5170

(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)