Welkom bij WWplus

De informatie op deze website is gericht op werknemers die een uitkering aan willen vragen of een uitkering hebben en wijzigingen door willen geven. Of u recht heeft op een bovenwettelijke WW-uitkering is afhankelijk van de bepalingen in uw cao of sociaal plan. Bij ontslag zal uw werkgever u in dat geval doorverwijzen naar WWplus. 

Bent u werknemer en wilt u een van onze medewerkers spreken? Klik dan hier voor het juiste telefoonnummer.

Bent u werkgever en bent u op zoek naar informatie over de dienstverlening van WWplus? Klik dan hier.

 

Dagen waarop WWplus gesloten is

Op de volgende (feest)dagen is WWplus gesloten:

  • 10 april 2023 – Tweede Paasdag
  • 27 april 2023 – Koningsdag
  • 28 april 2023 – Dag na Koningsdag
  • 18 mei 2023  – Hemelvaartsdag
  • 19 mei 2023  – Dag na Hemelvaartsdag
  • 29 mei 2023  – Tweede Pinksterdag.

Privacyverklaring


WWplus respecteert uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige gegevens.
Onze privacyverklaring kunt u hier nalezen.

Volmacht

WWplus werkt met volmachten. Wilt u informatie opvragen voor een ander of wilt u dat een derde (bijvoorbeeld familielid, vriend of collega) uw zaken met WWplus regelt? Dan kunt u onderstaand de van toepassing zijnde volmacht downloaden en gebruiken. Vergeet niet om een kopie van een geldig ID-bewijs van uzelf en degene aan wie u de volmacht geeft, mee te sturen.