bovenwettelijke WW-uitkeringen HOME

Welkom bij WWplus

Bent u op zoek naar informatie over de dienstverlening van WWplus? Klik dan hier.

Wilt u een van onze medewerkers spreken? Klik dan hier voor het juiste telefoonnummer.


Brief pensioenfonds ABP

Onlangs heeft het pensioenfonds ABP brieven uitgestuurd in verband met geen volledige gegevens aangeleverd door WWplus. Deze mailing heeft ons volledig verrast. Het betreft hier namelijk een aanpassing welke onze salarisverwerker (Raet) en het ABP moeten doorvoeren. Wij hebben hierover zowel met Raet als het ABP contact en kunnen u laten weten dat deze aanpassing op korte termijn wordt doorgevoerd. Mocht het zo zijn dat uw pensioenopbouw niet correct is vastgesteld dan wordt dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Website

De informatie op deze website is gericht op werknemers die een uitkering aan willen vragen of een uitkering hebben en wijzigingen door willen geven. Of u recht heeft op een bovenwettelijke WW-uitkering is afhankelijk van de bepalingen in uw cao of sociaal plan. Bij ontslag zal uw werkgever u in dat geval doorverwijzen naar WWplus. 

Daling netto uitkeringsbedrag

De belastingdienst heeft de nieuwe loonbelastingtabellen voor april tot en met december 2016 gepubliceerd. Door de doorgevoerde aanpassingen in de belastingwetgeving ontvangen werknemers netto minder loon, derhalve ex-werknemers netto minder uitkering. Het bedrag van vermindering is oplopend tot maximaal € 10,- per maand. Het lagere uitkeringsbedrag heeft deze oorzaak. Heeft u vragen of heeft u het vermoeden dat eventuele verschillen in uitgekeerde bedragen een andere oorzaak hebben dan deze, neemt u dan contact op met onze infodesk. De contactgegevens vindt u door naar de website deelpagina van de doelgroep waartoe u behoort te gaan.