Uitleg regeling

 
Voor de Gemeenten voeren wij de Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en Suppletie uit.
 
Een bovenwettelijke uitkering is een aanvulling op uw WW-uitkering die u ontvangt van het UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een aanvulling op uw WW-uitkering ontvangt of dat uw uitkering over een langere periode loopt.
 
Bent u ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid? Was u ten tijde van uw ontslag 80 – 100% arbeidsongeschikt? Benutte u uw restverdiencapaciteit niet volledig? U kunt dan recht hebben op een suppletie-uitkering na uw ontslag. De suppletie kent geen nieuwe instroom meer.
 
U kunt meer informatie vinden op www.car-uwo.nl onder "Voorzieningen bij werkloosheid".

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct aan ons door te geven. Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ga naar het formulier

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5140
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier