bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Indexatie en eenmalige uitkering naar aanleiding van Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 - 2023

Indexatie

In de maand augustus 2022 voeren wij de volgende indexaties door:

  • met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 indexatie met 1,7%
  • met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 indexatie met 2,95%.

Deze indexaties zijn van toepassing wanneer u recht heeft op Wachtgeld, een Gegarandeerd Maandelijks Inkomen of Suppletie.

Eenmalige uitkering augustus 2022 

Had u op 1 juli 2022 recht op Wachtgeld* of Suppletie, dan ontvangt u in augustus 2022 een eenmalige uitkering van € 1.750 bruto x de deeltijdfactor op de datum van ontslag.

* Voor Wachtgeld Militair is de eenmalige uitkering alleen van toepassing wanneer sprake is van een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal. 

Correctie pensioengevend inkomen militairen met wachtgelduitkering

Militairen met een wachtgelduitkering hebben in augustus 2019 een eenmalige uitkering ontvangen. Abusievelijk is met de aanlevering van het pensioengevend inkomen per 1 januari 2020 geen rekening gehouden met de eenmalige uitkering. In maart 2020 vindt hiervan een correctie plaats. Het effect van deze aanpassing staat op uw uitkeringsspecificatie.

Tegemoetkoming AOW-gat
 

Het ministerie van Defensie is halverwege 2016 met vakbonden in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden een voorlopige voorziening overeengekomen om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van het AOW-gat. De tegemoetkoming geldt voor voormalig defensiemedewerkers die sinds 1 januari 2013 worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW. Het betreft een maandelijkse tegemoetkoming die gelijk is aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld).

Deze voorziening is per 1 oktober 2015 in werking getreden en wordt uitgevoerd door het ABP. Degenen die in aanmerking komen voor deze voorziening ontvangen van het ABP een brief met nadere informatie over hun persoonlijke situatie.

Bovenwettelijke WW- en suppletieregeling

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor de sector Defensie uit. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een tijdelijk of vast dienstverband ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW- of suppletieregeling. Lees meer >

Wachtgeldregelingen

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de wachtgeldregelingen Defensie uit. Deze wachtgeldregelingen zijn gebaseerd op het Sociaal Beleidskader Defensie 2004. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een vast dienstverband ontslagen wegens overtolligheid? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op deze wachtgeldregelingen. Lees meer >